Apel Rektora - Prof. Mirosława Wielgosia potępiający przejawy agresji w stosunku do środowiska LGBT+