Lista 100 liderów naukowych WUM w latach 2017-2019

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że opublikowano najnowszy ranking liderów naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - „Lista 100 liderów naukowych w latach 2017-2019”.
Kryteria i zasady punktowania rankingu ustalone zostały przez Uczelnianą Radę ds. Nauki. Wśród nich znalazły sie zapisy dotyczące m.in.:
- uwzględnienia pracowników zatrudnionych w WUM wg. stanu na dzień 31 maja 2020 r.
- uwzględnienia dorobku naukowego z 3 lat, tj. 2017 - 2019
- uwzględnienia punktów uzyskanych za publikacje, projekty oraz patenty.
Na 1. miejscu rankingu liderów naukowych WUM uplasowała się prof. Hanna Szajewska – kierownik Kliniki Pediatrii WUM. Kolejne miejsca to: 2. prof. Jolanta Małyszko – kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM, 3. prof. Mariusz Ratajczak – kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM, 4. prof. Rafał Płoski – kierownik Zakładu Genetyki Medycznej WUM, 5. prof. Bolesław Samoliński – kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, 6. prof. Sergiusz Jóźwiak - kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM, 7. prof. Piotr Milkiewicz z Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM, 8. dr Marcin Krawczyk z Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, 9. prof. Grzegorz Basak – kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Bank Komórek Krwiotwórczych WUM oraz 10. dr hab. Sebastian Granica z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.