Nowe władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1 września 2020 r. władze na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym obejmują:

 - prof. Zbigniew Gaciong - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kadencji 2020-2024, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego. Od 1998 r. kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. W latach 1996–2002 prodziekan I Wydziału Lekarskiego, w 2002–2005 prodziekan Wydziału Kształcenia Podyplomowego, a w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Kształcenia Podyplomowego.

 - prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i hipertensjologii, była Prodziekan I Wydziału Lekarskiego, od 2013 r. kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej.

 - prof. Paweł Włodarski - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju , lekarz oraz lekarz stomatolog, kierownik Zakładu Metodologii Badań Naukowych, były dziekan I Wydziału Lekarskiego, p.o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej, Pełnomocnik dziekana I Wydziału Lekarskiego ds. badań na zwierzętach (2015-2016), Prodziekan ds. przewodów doktorskich IWL (2012-2016).

- prof. Marek Kuch – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, kardiolog, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, były dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii. 

- prof. Piotr Pruszczyk – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii, kierownik Kliniki  Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki I Leczenia  Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej UCK WUM. 

- prof. Wojciech Lisik - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, specjalista chirurgii ogólnej, chirurg bariatra. Profesor w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.