Dzienniknaukowy.pl: ABM: 30 mln na badania dedykowane pacjentom z ostrą niewydolnością serca