Fundacja PCPM poszukuje personelu medycznego do udziału w misjach Medycznego Zespołu Ratunkowego

Szanowni Państwo,
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) poszukuje lekarzy i pielęgniarek/rzy do udziału w misjach Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM, certyfikowanego przez WHO:
- do Etiopii: od 21.09 - 2-3 tygodnie, 1- 3 lekarzy specjalistów intensywnej terapii lub mających doświadczenie w leczeniu chorych z ciężkim przebiegiem choroby COVID-19 oraz 1-3 pielęgniarki/rzy mających doświadczenie w opiece nad pacjentami z chorobą COVID-19 lub w pracach na oddziałach intensywnej terapii.
Polscy lekarze i pielęgniarki/rze uczestniczący w misji do Etiopii jako eksperci i pod auspicjami WHO, a także w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia Etiopii, będą wspierać największy, jednoimienny szpital w tym kraju, zorganizowany w centrum konferencyjnym w pobliżu lotniska w Addis Abebie. Szpital ten ma 1000 łóżek dla chorych na COVID-19 oraz 40 łóżek intensywnej terapii.
- do Etiopii: od 1.10 – 18.10
- do Libanu: wstępny termin to 20.09 – 30.09 – dokładne terminy są obecnie uzgadniane z przedstawicielami WHO i Ministerstwem Zdrowia w Libanie
- do Sudanu: listopad 2020
PCPM pokrywa wszystkie koszty wyjazdu (przelot, zakwaterowanie, dietę lub wyżywienie, ubezpieczenia, w tym NNW obejmujące COVID-19) oraz pełen zestaw środków ochrony indywidualnej. PCPM nie pokrywa kosztów utraconych dyżurów.
Osoby zainteresowane udziałem w misjach proszone są o wysłanie swojego CV wraz ze skanem prawa wykonywania zawodu oraz dyplomu, a także wskazaniem preferowanego terminu wyjazdu na adres: emt@pcpm.org.pl
Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym dr Wojciech Wilk – Prezes Fundacji PCPM opowiada o organizowanych działaniach i misjach międzynarodowych - https://www.youtube.com/watch?v=fcLn_SSU7d8
Biuro Prasowe WUM