Fundacja Rozwoju WUM pozyskała od PZU SA 1 300 000 zł na zakup urządzenia do perfuzji wątroby!

1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA umowę prewencyjną w ramach, której otrzyma z funduszu prewencyjnego PZU SA środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego przeciwdziałającego skutkom rozwoju niewydolności wątroby dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w szczególności na:

zakup urządzenia Liver Assist do perfuzji wątroby produkowanego przez firmę Organ Assist do zapewnienia perfuzji w warunkach -hipo i normotermii, zakup jednorazowych zestawów do perfuzji, zakup płynów do perfuzji, zakup jednorazowych materiałów laboratoryjnych i oznaczeń potrzebnych do badań czynnościowych narządów.

„Jesteśmy ogromnie wdzięczni PZU SA za wsparcie naszej Kliniki. Lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom szpitala, którzy z poświęceniem walczą o zdrowie chorych, należy się jak najlepszy sprzęt, by mogli nieść skuteczną pomoc. Chcemy ich w tym wspierać, ale najważniejsze dla nas wszystkich jest zwiększenie skuteczności leczenia i  bezpieczeństwo pacjentów. Urządzenie do perfuzji wątroby może to zmienić. Stanowi nową i innowacyjną technologię, dopiero niedawno zastosowaną w warunkach klinicznych. Wiele badań potwierdza, że dzięki jego zastosowaniu można poprawić jakość pobranego narządu oraz wydłużyć możliwy czas przechowywania pobranej wątroby” - powiedziała Małgorzata Kozłowska - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju WUM.

Termin realizacji projektu - do 31.08.2022 r.