Nowe Władze Dziekańskie WUM

Szanowni Państwo,
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong powołał nowe Władze Dziekańskie.
Funkcje te będą pełnić od 1 października 2020 roku:
- prof. dr hab. Rafał Krenke – Wydział Lekarski
- dr hab. Joanna Kolmas - Wydział Farmaceutyczny
- dr hab. Mariusz Gujski – Wydział Nauk o Zdrowiu
- prof. dr hab. Dorota Olczak – Kowalczyk – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
- prof. WUM dr hab. Dariusz Białoszewski – Wydział Medyczny
Rektor prof. Zbigniew Gaciong powołał również Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego prof. Macieja Słodkowskiego.