WUM: pierwszy w Polsce zabieg udrożnienia żył kończyny górnej z użyciem systemu AngioJet u nastoletniej pacjentki

Lekarze z Zakładu Radiologii Pediatrycznej, kierowanego przez dr n. med. Michała Brzewskiego oraz  II Zakładu Radiologii Klinicznej UCK WUM, kierowanego przez prof. Olgierda Rowińskiego, przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg udrożnienia żył kończyny górnej z użyciem systemu AngioJet u nastoletniej pacjentki.

Pacjentka została przyjęta do Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, kierowanej przez Prof. Michała Matysiaka, celem leczenia zakrzepicy żył kończyny górnej. Lekarzem prowadzącym był prof. Paweł Łaguna.

Ze względu na umiarkowany efekt leczenia farmakologicznego, pacjentka została skierowana na wewnątrznaczyniowy zabieg udrożnienia żył z wykorzystaniem systemu AngioJet.

Pacjentka po zabiegu czuła się dobrze, została wypisana do domu bez objawów ostrej zakrzepicy żylnej.

System AngioJet jet urządzeniem do wykonywania trombektomii(usunięcie zakrzepu), który aktywnie, pod ciśnieniem, wstrzykuje sól fizjologiczną z heparyną, a następnie odsysa skrzepliny na zewnątrz ciała pacjenta. Dodatkowo istnieje możliwość nastrzyknięcia niedrożnych naczyń lekiem fibrynolitycznym.  Miejscowe podawanie leku fibrynolitycznego jest skuteczniejsze od leczenia ogólnego oraz wymaga podania mniejszej dawki leku.

W skład zespołu wykonującego zabieg wchodzili: dr n. med. Jarosław Żyłkowski, dr n. med. Remigiusz Krysiak i lek. Vadym Matsibora z  II Zakładu Radiologii i Zakładu Radiologii Pediatrycznej Klinicznej UCK WUM kierowanego przez prof. Olgierda Rowińskiego. W skład zespołu anestezjologicznego wchodzili: lek. Beata Cała i Urszula Dobrzyńska. W skład zespołu pielęgniarskiego: Zygmunt Malinowski, Renata Kalisiewicz, Magdalena Kędzierska i Adam Majewski. W skład zespołu techników elektroradiologii: Marta Burczaniuk i Adam Bremer.

Dzięki współpracy pomiędzy lekarzami z CSK UCK WUM i DSK UCK WUM, obecnie pacjenci pediatryczni mogą być leczeni małoinwazyjnymi i najnowocześniejszymi metodami z zakresu radiologii interwencyjnej. Do niedawna takie możliwości leczenia były dostępne tylko dla pacjentów dorosłych.

W DSK UCK WUM radiolodzy interwencyjni wykonali już ponad 100 różnego rodzaju zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Zdjęcie: od lewej: dr n. med. Remigiusz Krysiak, lek. Vadym Matsibora, dr n. med. Jarosław Żyłkowski