Jarosław Żyłkowski

Dr

Jarosław Żyłkowski

Dziedzina: 
Radiologia
Zajmowane stanowisko: 
Asystent
Nazwa jednostki: 
II Zakład Radiologii Klinicznej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

W pracy naukowej zajmuje się analizą numeryczną badań TK i MR w zakresie geometrii naczyń, kształtu i wielkości tętniaków w celu stratyfikacji ryzyka rozwoju i ewolucji tętniaków mózgu w oparciu o samodzielnie rozwinięte oprogramowanie komputerowe. Współpracuje przy tym z Wydziałem Bioinżynierii Politechniki Śląskiej. W kręgu jego zainteresowań badawczych są również: analiza czynników biochemicznych modyfikujących ryzyko pękania tętniaków mózgu; tworzenie cyfrowych baz danych medycznych i analiza statystyczna danych oraz leczenie patologii naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego oraz głowy i szyi u dzieci i dorosłych, w szczególności malformacji naczyniowych, bogato unaczynionych guzów, udaru niedokrwiennego mózgu i tętniaków wewnątrzczaszkowych.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • analiza numeryczna badań TK i MR
  • stratyfikacja ryzyka ewolucji chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego
  • wewnątrznaczyniowe leczenie patologii naczyniowych dzieci i dorosłych ze szczególnym naciskiem na malformacje naczyniowe, bogato unaczynione guzy, udar niedokrwienny mózgu