Maciej Nowak

Dr

Maciej Nowak

Dziedzina: 
Stomatologia
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt dydaktyczny / mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii
Nazwa jednostki: 
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Nauczyciel akademicki, specjalista periodontolog, specjalista stomatologii ogólnej, manager ochrony zdrowia, tłumacz z języków włoskiego oraz angielskiego.

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny, gdzie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Od 1996 r. do chwili obecnej jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM.

Od 2011 r. pełni funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii oraz sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, członek European Federation of Periodontology. Jest autorem i współautorem, redaktorem i tłumaczem z języków włoskiego oraz angielskiego licznych publikacji, podręczników, opracowań, wystąpień, wykładów i warsztatów z zakresu profilaktyki i etiologii oraz leczenia chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, jak również z organizacji ochrony zdrowia. Jest promotorem i recenzentem wielu prac naukowych, był rektorem niepublicznej uczelni wyższej, zastępcą dyrektora SPZOZ, pełnił i pełni funkcję eksperta dla licznych instytucji: Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej i Naczelnej Izby Lekarskiej.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • choroby przyzębia,
  • choroby błony śluzowej jamy ustnej
  • profilaktyka stomatologiczna
  • dydaktyka stomatologiczna
  • organizacja ochrony zdrowia