Antonina Doroszewska

Dr

Antonina Doroszewska

Dziedzina: 
Komunikacja medyczna
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt dydaktyczny / kierownik
Nazwa jednostki: 
Studium Komunikacji Medycznej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Ekspertka zajmująca się komunikacją medyczną, w szczególności kształceniem kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych oraz personelu medycznego. Autorka programu kształcenia z zakresu komunikacji dla studentów WUM na kierunku lekarskim oraz pierwszych w Polsce programów kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i dietetyka. Zainteresowania naukowe dr Antoniny Doroszewskiej związane są z badaniem zawodów medycznych, w szczególności społecznych aspektów wykonywania zawodów medycznych, relacji i komunikacji lekarz - pacjent, położna - kobieta.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • komunikacja medyczna 
  • relacja personel medyczny – pacjent
  • zawody medyczne 
  • socjologia zdrowia, choroby i medycyny