Przemysław Kunert

Profesor

Przemysław Kunert

Dziedzina: 
Neurochirurgia
Zajmowane stanowisko: 
Zastępca Kierownika Kliniki Neurochirurgii
Nazwa jednostki: 
Klinika Neurochirurgii
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii dla woj. mazowieckiego, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Członek Zarządu Central European Neurosurgical Society oraz Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Przeprowadza zabiegi operacyjne w bardzo szerokim zakresie procedur neurochirurgicznych, ze szczególnym naciskiem na leczenie patologii wewnątrzczaszkowych: chorób nowotworowych i naczyniowych (tętniaki, naczyniaki). Zajmuje się też patologiami podstawy czaszki. Przeprowadza operacje patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego, we wszystkich odcinkach kręgosłupa i z różnych dostępów.

Aktywnie wprowadzał do użytku klinicznego rzadko stosowane w Polsce dostępy do kręgosłupa, takie jak dostęp boczny (skośna korporektomia) czy tylny (mikrolaminoforaminotomia tylna) w odcinku szyjnym oraz dostęp mikroendoskopowy w dyskopatii lędźwiowej. Stosuje również techniki leczenia złożonych schorzeń kręgosłupa wymagających stabilizacji instrumentalnych (stabilizacja przednia w odcinku szyjnym i przeznasadowa w odcinku lędźwiowym, protezy trzonów kręgowych, protezy dysków).

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kunert wykonuje też zabiegi związane z leczeniem wodogłowia, w tym operacje endoskopowe. Przeprowadza operacje patologii nerwów obwodowych. Polami szczególnego zainteresowania są patologie podstawy czaszki, reanimacja porażonej twarzy, mało inwazyjne techniki chirurgii kręgosłupa oraz niepęknięte tętniaki wewnątrz-czaszkowe.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • chirurgia kręgosłupa
  • porażenia nerwu twarzowego
  • chirurgia podstawy czaszki
  • guzy mózgu
  • guzy kanału kręgowego i rdzenia
  • leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych
  • leczenie  naczyniaków wewnątrzczaszkowych oraz kanału kręgowego
  • zespół Chiari i jamistość rdzenia