Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

Dr

Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

Dziedzina: 
Bankowanie tkanek
Transplantologia
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Zakres pracy naukowej: jakość i bezpieczeństwo somatycznych tkanek i komórek ludzkich przeznaczonych do zastosowania u ludzi; wpływ różnych procedur konserwacji i sterylizacji radiacyjnej na właściwości przeszczepów tkankowych, w tym przeszczepów tkanek mięśniowo-szkieletowych, błony owodniowej, skóry, z wykorzystaniem testów in vitro (ocena toksyczności, różnicowania, potencjału proliferacyjnego); hodowle in vitro komórek somatycznych, przeszczepy jako rusztowania dla inżynierii tkankowej; stosowanie systemów komputerowych w praktyce bankowania tkanek i komórek, kodowanie tkanek i komórek, aspekty prawne bankowania tkanek i komórek.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • bankowanie tkanek i komórek
  • transplantologia komórkowa i tkankowa
  • produkty lecznicze terapii zaawansowanych (ATMP)
  • aspekty naukowe i prawne zastosowania komórek macierzystych