Sergiusz Jóźwiak

Profesor

Sergiusz Jóźwiak

Dziedzina: 
Neurologia
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik
Nazwa jednostki: 
Klinika Neurologii Dziecięcej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Ekspert w dziedzinach takich jak: neurologia dziecięca, padaczka, stwardnienie guzowate, stwardnienie rozsiane. Główne kierunki zainteresowań prof. Sergiusza Jóźwiaka dotyczą chorób skórno-nerwowych oraz padaczki wczesnodziecięcej, zwłaszcza możliwości zapobiegania rozwojowi padaczki. W latach 1983-2015 pracował w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, pełniąc od roku 1997 funkcję kierownika Kliniki Neurologii i Epileptologii. W czerwcu 2015 roku objął kierownictwo Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2009 roku otrzymał nagrodę Amerykańskiej organizacji pacjentów chorych na stwardnienie guzowate (Manuel Gomez Award). Profesor jest edytorem ponad 30 podręczników i monografii, ponad 100 rozdziałów, ponad 300 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Członek redakcji m.in. J.Child Neurology, Eur.J.Paediatr. Neurol., Neurologia Dziecięca.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • neurologia dziecięca
  • padaczka  
  • stwardnienie guzowate
  • stwardnienie rozsiane