Filip Raciborski

Dr hab.

Filip Raciborski

Dziedzina: 
Alergologia
Epidemiologia
Zdrowie publiczne
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Specjalista z zakresu metodologii badań oraz zarządzania projektami, ekspert ochrony zdrowia, socjolog. Główny obszar działalności naukowej to prowadzenie prac badawczych z zakresu: epidemiologii chorób alergicznych; stosunku do szczepień ochronnych; stanu odżywienia oraz sposobu żywienia; zdrowego i aktywnego starzenia się; analizy przestrzeni Internetu (w obszarze związanym ze zdrowiem); e-Health oraz wykorzystanie narzędzi internetowych do wczesnej diagnostyki; COVID-19.

Obecnie kieruje pracami zespołu WUM w ramach konsorcjum realizującego projektu pt. „Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Gospostrateg II.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • zdrowie publiczne
  • stosunek do szczepień ochronnych
  • metodologia badań epidemiologicznych, opinii publicznej, przestrzeni Internetu
  • epidemiologia chorób alergicznych