Hanna Pituch

Profesor

Hanna Pituch

Dziedzina: 
Medycyna laboratoryjna
Mikrobiologia
Nazwa jednostki: 
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Profesor nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, specjalista z zakresu mikrobiologii I i II stopnia, nauczyciel akademicki. Prowadzi badania w zakresie udziału bakterii beztlenowych w chorobach u ludzi. Specjalista w zakresie patogenezy i epidemiologii zakażeń Clostridioides difficile. Członek wielu europejskich zespołów eksperckich w zakresie zakażeń C. difficile. Autorka licznych publikacji na temat wpływu substancji pochodzenia naturalnego na biofilm bakteryjny. Koordynatorka projektów międzynarodowych na terenie Polski: EUCLID, ORCHID, COMBACTE-CDI. Współpracuje z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) w ramach grupy „Diseases Healthcare-Associated Infections: Clostridium (CRM ECDC - OCP for HAI-CDI)”. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i European C. difficile Study Group.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • diagnostyka mikrobiologiczna
  • choroby biegunkowe powodowane przez czynniki zakaźne
  • microbiota i jej rola w zdrowiu i chorobach człowieka
  • wpływ substancji pochodzenia naturalnego na drobnoustroje
  • biofilm bakteryjny