Piotr Korczyński

Dr hab.

Piotr Korczyński

Dziedzina: 
Alergologia
Choroby wewnętrzne
Pulmonologia
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Ekspert w zakresie chorób układu oddechowego, w tym chorób opłucnej, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Entuzjasta nowych technologii w obszarze chorób płuc oraz technik endoskopowych. Pomysłodawca i główny badacz zastosowania holtera spirometrycznego w diagnostyce astmy. Wykonawca projektu dotyczącego zastosowania elektronicznego nosa w diagnostyce chorób nowotworowych. Współorganizator licznych kursów dla lekarzy z zakresu wykonywania i interpretacji spirometrii oraz bronchoskopii. Obszary tematyczne działalności eksperckiej obejmują: zastosowanie cewników tunelowanych w leczeniu nowotworowego wysięku w opłucnej, mobilną spirometrię, bronchoskopię oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • zastosowanie cewników tunelowanych w leczeniu nowotworowego wysięku w opłucnej
  • mobilna spirometria
  • bronchoskopia
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc