Katarzyna Górska

Dr hab.

Katarzyna Górska

Dziedzina: 
Alergologia
Choroby wewnętrzne
Pulmonologia
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Ekspertka w zakresie: chorób obturacyjnych układu oddechowego (astma, POChP), wczesnego wykrywania POChP (spirometria), chorób śródmiąższowych płuc (w tym idiopatycznego włóknienia płuc), a także pulmonologii interwencyjnej (bronchoskopia). Dr hab. Katarzyna Górska od 20 lat prowadzi aktywną działalność naukową poświęconą ocenie i różnicowaniu stanu zapalnego w drogach oddechowych chorych na astmę i POChP. Jest zaangażowana we współpracę międzyośrodkową ukierunkowaną na poprawę organizacji diagnostyki i opieki w chorobach śródmiąższowych płuc, w tym idiopatycznego włóknienia płuc. Autorka rozdziałów i podręczników poświęconych chorobom obturacyjnym i spirometrii. Autorka ogólnopolskich programów edukacyjnych dla chorych na astmę i POChP.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • choroby obturacyjne układu oddechowego (astma, POChP)
  • wczesne wykrywanie POChP: spirometria
  • choroby śródmiąższowe płuc (w tym idiopatyczne włóknienie płuc)
  • pulmonologia interwencyjna (bronchoskopia)