Aleksandra Krasowska

Dr

Aleksandra Krasowska

Dziedzina: 
Psychiatria
Seksuologia
Zajmowane stanowisko: 
Pracownik naukowo-badawczy
Nazwa jednostki: 
Katedra i Klinika Psychiatryczna
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Lekarka, specjalistka w zakresie psychiatrii i seksuologii. Pracuje klinicznie z pacjentami, prowadzi działalność edukacyjną i popularyzującą wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i seksualnego. Aktorka i współautorka doniesień naukowych publikowanych w kraju i zagranicą. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • psychiatria
  • seksuologia
  • opiniowanie sądowe z zakresu psychiatrii i seksuologii