Baszar El-Helou

Mgr

Baszar El-Helou

Dziedzina: 
Dietetyka
Zajmowane stanowisko: 
Asystent dydaktyczny
Nazwa jednostki: 
Zakład Żywienia Człowieka
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Ekspert w zagadnieniach związanych z: dietetyką, psychodietetyką, edukacją żywieniową, dietetyką praktyczną. Zajmuje się poradnictwem dietetycznym (w tym poradnictwem psychodietetycznym pacjentów z zaburzeniami odżywiania się z cechami uzależnienia), medycyną kulinarną, uwarunkowaniami zachowań żywieniowych, technologią żywności i potraw. Prowadzi badania nad niedoborem kwasu foliowego w populacji polskiej.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Dietetyka
  • Psychodietetyka
  • Edukacja żywieniowa
  • Dietetyka praktyczna