Paweł Łęgosz

Dr hab.

Paweł Łęgosz

Dziedzina: 
Ortopedia
Zajmowane stanowisko: 
Zastępca kierownika
Nazwa jednostki: 
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego
Krótki opis działalnosci naukowej: 
Jest koordynatorem Oddziału Ortopedii i Endoprotezoplastyki w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego oraz zastępcą dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
Specjalizuje się w chirurgii stawu biodrowego, onkologii narządu ruchu oraz w leczeniu zmian przeciążeniowych związanych z uprawianiem sportu. 
Przeprowadza operacje wymiany stawu na staw sztuczny z powodu choroby zwyrodnieniowej, urazów, przerzutów nowotworowych. Jest pionierem w użyciu implantów custom made w złożonych ubytkach miednicy i kości udowej w operacjach rewizyjnych. 
Jako pierwszy na świecie wykonał operację implantacji protezy typu „custom made” kości biodrowej z użyciem okularów rozszerzonej rzeczywistości (VR) Microsoft Holo Lens.
Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej WUM.
Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • ortopedia i traumatologia narządu ruchu, w tym komentowanie urazów sportowych
  • nowe technologie w medycynie
  • zarządzanie w ochronie zdrowia
  • polityka zdrowotna