Tomasz Pawiński

Tomasz Pawiński

Dziedzina: 
Farmakologia
Toksykologia
Toksykologia kliniczna
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik
Nazwa jednostki: 
Zakład Chemii Leków
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Od blisko 30 lat w swojej pracy naukowej prowadzi badania dotyczące  terapeutycznego i farmakokinetycznego monitorowania stężeniem leku. Badania dotyczą zarówno opracowania metod oznaczania leków ( HPLC, UPLC- MS/MS) jak również ich walidacji i wykorzystania ich w bioanalizie po izolacji ze złożonej matrycy. Zdecydowana większość opublikowanych prac dotyczy leków immunosupresyjnych. Od 1993 r. jestem członkiem Międzynarodowego  Towarzystwa Terapii Monitorowanej i Toksykologii Klinicznej (IATDM&CT) oraz Komitetu leków immunosupresyjnych tegoż towarzystwa.  Jako członek Komitetu Redakcyjnego Therapeutic Drug Monitoring Journal w okresie ostatnie dekady był recenzentem 40 prac. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu globalnym oraz konsensusów naukowych opublikowanych w światowym piśmiennictwie. Prace były cytowane ponad 500 razy, indeks h =11.  

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Terapeutyczne monitorowanie leków
  • Farmakokinetyczne monitorowanie leków immunosupresyjnych
  • Chemia leków
  • Terapia spersonalizowana