Jadwiga Turło

Profesor

Jadwiga Turło

Dziedzina: 
Biotechnologia
Chemia medyczna
Zajmowane stanowisko: 
Profesor - Kierownik Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
Nazwa jednostki: 
Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Główne kierunki prowadzonych aktualnie badań naukowych prof. dr hab. J. Turło dotyczą równolegle dwóch dziedzin: 

  • chemii medycznej, a w zakresie tej dziedziny poszukiwania nowych związków o spodziewanym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy: anksjolitycznym, antydepresyjnym oraz przeciwdrgawkowym  
  • biotechnologii farmaceutycznej, w tym

-biosyntezy, badania struktury i aktywności selenopolisacharydów o działaniu immunomodulacyjnym

-optymalizacji procesów biotechnologicznych w tym biosyntezy makrolidowych immunosupresantów

-kumulacji biopierwiastków w kulturach mycelialnych grzybów wyższych

Poza głównymi tematami badawczymi, w ramach współpracy z innymi jednostkami naukowymi, prowadzi również badania dotyczące uwalniania toksycznych monomerów z polimerów stomatologicznych, badania nad biodegradacją toksycznych zanieczyszczeń z wykorzystaniem kultur mycelialnych  (mykoremediacji) oraz  szeroko pojętej biotechnologii grzybów wyższych.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Chemia medyczna
  • Biotechnologia farmaceutyczna
  • Biotechnologia grzybów wyższych
  • Bioremediacja