Piotr Radziszewski

Profesor

Piotr Radziszewski

Dziedzina: 
Andrologia i Urologia
Chirurgia ogólna
Chirurgia onkologiczna
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik
Nazwa jednostki: 
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Od 2004 członek zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). W 2007 został członkiem Komitetu ds. Wytycznych w Urologii (EAU) oraz Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU). W 2008 został członkiem zarządu Szkoły Urodynamicznej Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) i członkiem dwóch komitetów tejże instytucji: edukacyjnego oraz neuro-urologii. Od 2009 jest Członkiem Komitetu Naukowego EAU. W tym samym roku współzałożył Towarzystwo Badawcze n/t Inkontynencji (ICI-RS), którego jest aktywnym członkiem.  Od 2010 roku zastępca kierownika, a od 2012 roku kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2012 pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Urologii Akademickiej. W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Od 2016r. Ekspert Ministerstwa Zdrowia z zakresu Map Potrzeb Zdrowotnych w Urologii i Nefrologii. 3 czerwca 2016 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Karola Davili w Bukareszcie. 12 lutego 2021 roku został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na członka Rady do spraw Ochrony Zdrowia. Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (European Urology, Urogynecology, Urologia Internationalis, Videochirurgia i in.). Członek komitetów redakcyjnych czasopisma Neurology and Urodynamics, Central European Journal of Urology, Archives of Medicalsciences i in. Jest autorem i współautorem ponad 250 artykułów, kilkunastu rozdziałów w podręcznikach krajowych i międzynarodowych oraz 13 książek.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 

- urologia

- chirurgia