Jakub Piwowarski

Profesor

Jakub Piwowarski

Dziedzina: 
Farmakognozja
Zajmowane stanowisko: 
adiunkt, koordynator naukowy Microbiota Lab (FW251)
Nazwa jednostki: 
Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Przedmiotem działalności naukowej dr hab. Jakuba Piwowarskiego jest prowadzenie kompleksowych badań dotyczących funkcjonowania mikrobioty jelitowej człowieka i zwierząt. Interesuje go wykorzystanie probiotyków, prebiotyków oraz postbiotyków w terapii schorzeń o podłożu zapalnym. Zainteresowania dr hab. koncentrują się również na poszukiwaniu nowych farmakologicznie aktywnych związków pochodzenia naturalnego oraz badania ich metabolizmu, biodostępności i aktywności biologicznej na modelach in vitro i in vivo.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Mikrobiota jelitowa
  • Mikrobiota skóry
  • Lek pochodzenia naturalnego
  • Wpływ żywności na zdrowie człowieka
  • Metabolizm i biodostępność