Sebastian Granica

Profesor

Sebastian Granica

Dziedzina: 
Farmakognozja
Zajmowane stanowisko: 
p.o. Kierownika Mikrobiota Lab
Nazwa jednostki: 
Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Przedmiotem działalności profesora jest prowadzenie kompleksowych badań dotyczących składu chemicznego, aktywności biologicznej oraz metabolizmu związków pochodzenia naturalnego zawartych w roślinach leczniczych oraz żywności. W ramach badań skupia się na określeniu składu wyciągów roślinnych z użyciem metod chromatograficznych w szczególności HPLC-DAD-MS. Bada również aktywność przeciwzapalną wyciągów i pojedynczych substancji w nich zawartych z użyciem modeli komórkowych przede wszystkim modeli angażujących komórki układu odpornościowego człowieka. W ostatnich latach jego działalność naukowa rozwinęła w kierunku badań metabolizmu substancji pochodzenia naturalnego pod wpływem mikrobioty jelitowej i skóry człowieka w kontekście zmian aktywności biologicznej oraz biodostępności w tkankach.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Lek roślinny
  • Związki pochodzenia roślinnego
  • Wpływ żywności na zdrowie człowieka
  • Metabolizm związków pochodzenia naturalnego