Paweł Skowronek

Dr hab.

Paweł Skowronek

Dziedzina: 
Ortopedia
Rehabilitacja
Zajmowane stanowisko: 
p.o. Kierownika
Nazwa jednostki: 
Zakład Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Specjalista w zakresie protezoplastyki stawów, w szczególności wykorzystania technik miniinwazyjnych w alloplastyce stawów biodrowych oraz zabiegach rewizyjnych protez. Oprócz tego specjalizuje się w alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie implantów. Wprowadził w naszym kraju technikę operacyjną MIS DAA, czyli mało inwazyjną metodę z dostępu przedniego wykorzystywaną podczas endoprotezoplastyki stawu biodrowego, którą to technikę i narzędzia do jej stosowania od lat modyfikuje. Współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii w nowatorskich biotechnikach z wykorzystaniem komórek macierzystych w zmianach zwyrodnieniowych stawów oraz zmianach pourazowych. Przeprowadził ponad 300 szkoleń typu chirurg-chirurg dla lekarzy z Polski, Europy, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Od 2014 roku kierownik Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej w Kielcach.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Protezoplastyka stawów
  • Techniki miniinwazyjne
  • Realloplastyka stawów