Krzysztof Ozierański

Dr

Krzysztof Ozierański

Dziedzina: 
Kardiologia
Nazwa jednostki: 
I Katedra i Klinika Kardiologii
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także grup roboczych: chorób mięśnia sercowego i osierdzia, niewydolności serca oraz farmakoterapii sercowo-naczyniowej.  Wykonuję zabiegi z zakresu elektroterapii oraz biopsję mięśnia sercowego. Uczestniczyłem w stażach naukowych i klinicznych we Włoszech, Hiszpanii oraz Anglii. Prowadzę liczne granty naukowe finansowane m.in. ze środków Polskiego Tow. Kardiologicznego i Agencji Badań Medycznych oraz jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu kardiologii. Moje główne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą niewydolności serca, zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii, elektrofizjologii oraz e-zdrowia. Jestem autorem Programu Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Pacjentów z Kardiomiopatiami prowadzonemu w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Kardiologia
  • Niewydolność serca 
  • Zapalenie mięśnia sercowego/ kardiomiopatia
  • Elektroterapia serca i urządzenia wszczepialne