Tomasz Dzieciątkowski

Dr hab.

Tomasz Dzieciątkowski

Dziedzina: 
Medycyna laboratoryjna
Mikrobiologia
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Autor ponad 100 prac indeksowanych w Web of Science, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych oraz diagnostyce molekularnej, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska" (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej" (2017), „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii" (2018) czy monografii „Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata” (2020) i „Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie COVID-19 według zasad EBM” (2021).

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Wirusolog
  • Mikrobiolog
  • Diagnosta laboratoryjny