Piotr Pruszczyk

Profesor

Piotr Pruszczyk

Dziedzina: 
Angiologia
Choroby wewnętrzne
Hipertensjologia
Kardiologia
Zajmowane stanowisko: 
Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Chair of ESC Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function
Nazwa jednostki: 
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

• specjalizacja II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalizacje w zakresie: kardiologii, angiologii,hipertensjologii

• tytuł „Clinical Hypertension Specialist” European Society of Hypertension

• kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarsko Dentystycznego WUM.

• od 2020 przewodniczący grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function"

• Przewodniczący Zespołu Specjalistycznego do spraw projektów naukowych „Diamentowy Grant”, 2012-2015 - członek tego Zespołu

• Od 2020 prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM.

• Współautor ponad 300 prac publikowanych m.in. w NEJM, Circulation, JACC, JACC Cardiovasc Imag, Eur Heart J, Am.J Cardiol, Heart, Int J Cardiol, Chest, Eur Resp J, J Thromb and Hemost, Kardiol Pol., PAMW

• Redaktor 12 tomowego podręcznika „Wielka Interna”

 

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • COVID 19 a układ sercowo naczyniowy. 
  • zatorowość płucna , 
  • zakrzepica żylna,  
  • powikłania zatorowe
  • leczenie przeciwkrzepliwe, nadciśnienie tętnicze  niewydolność serca, migotanie przedsionków.  
  • ocena powikłań  kardiologicznych u chorych z twardziną układową. 
  • ocena  czynności układu krążenia u chorych  otyłością olbrzymią.