Magdalena Okarska-Napierała

Dr

Magdalena Okarska-Napierała

Dziedzina: 
Choroby zakaźne
Pediatria
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Pani doktor zajmuje się chorobą Kawasakiego, nadzoruje projekt, którego celem jest ocena odległego wpływu choroby Kawasakiego na układ krążenia.

Ponadto w dobie pandemii Covid-19 pracuje naukowo nad wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z Covid-19 (PIMS) – współtworzy krajowy rejestr chorób zapalnych dzieci (MOIS-CoR), bierze udział w badaniach nad podłożem genetycznym oraz patofizjologią tej choroby, zajmuje się także samym zakażeniem SARS-CoV-2 wśród dzieci, obrazem klinicznym Covid-19 w populacji pediatrycznej, ale też drogami transmisji wirusa i rolą dzieci w szerzeniu się pandemii.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • PIMS/MIS-C (wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19)
  • COVID-19 u dzieci
  • choroba Kawasakiego