Aleksandra Wesołowska

Dr hab.

Aleksandra Wesołowska

Dziedzina: 
Dietetyka
Edukacja żywieniowa
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie, Zakład Biologii Medycznej
Nazwa jednostki: 
Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie, Zakład Biologii Medycznej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Zainteresowania naukowe  dr hab. Aleksandry Wesołowskiej koncentrują się na badaniach nad mlekiem kobiecym i laktacją oraz wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań w opiece nad matką i dzieckiem m.in. takich jak banki mleka. Zajmuje się również poprawą opieki okołoporodowej ze szczególnym uwzględnieniem promocji i ochroną karmienia piersią. W zespole pani dr hab. prowadzone są również badania nad wpływem zwyczajów żywieniowych i warunków życia kobiet w okresie prokreacyjnym na skład pokarmu kobiecego. Interesuje się także terapeutycznym potencjałem mleka kobiecego i wykorzystaniem pochodnych kobiecego pokarmu do terapii dzieci i dorosłych w szczególnych sytuacjach klinicznych.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Żywienie kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią
  • Opieka okołoporodowa
  • Funkcjonowanie banków mleka
  • Terapia żywieniowa wcześniaków