Jolanta Kunikowska

Profesor

Jolanta Kunikowska

Dziedzina: 
Medycyna nuklearna
Zajmowane stanowisko: 
Profesor- pracownik naukowo-dydaktyczny
Nazwa jednostki: 
Zakład Medycyny Nuklearnej WUM
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Prof. dr hab. med. Jolanta Kunikowska jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się tematyką personalizowanej terapii w guzach.

neuroendokrynnych, glejakach mózgu oraz zastosowaniem nowych znaczników, takich jak antygen specyficzny dla raka prostaty w diagnostyce chorób nowotworowych.

Od lat aktywnie działa w polskich i europejskich strukturach naukowo-badawczych. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, a od 2014 roku jest w zarządzie European Association of Nuclear Medicine (EANM), gdzie początkowo pełniła funkcję sekretarza-skarbnika a obecnie jest Prezydentem EANM. W latach 2008-2014 roku była Delegatem Krajowym EANM, a w latach 2010-2015 członkiem komitetu onkologicznego EANM.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Medycyna nuklearna
  • Terapia radioizotopowa
  • PET