Iwona Boniecka

Dr

Iwona Boniecka

Dziedzina: 
Dietetyka
Edukacja żywieniowa
Zdrowie publiczne
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Zakład Dietetyki Klinicznej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (specjalność dietetyka i zdrowie publiczne) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (specjalność żywienie człowieka). W roku 2011 obroniła z podwójnym wyróżnieniem pracę doktorską pt. ”Żywienie pacjentów po operacjach bariatrycznych jako element kompleksowego leczenia otyłości”, którą realizowała pod kierunkiem Pana Prof. Bruno Szczygła, uzyskując stopień doktora nauk medycznych (specjalność żywienie).Wykonawca i kierownik projektów badawczych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności (w tym zwłaszcza osób leczonych chirurgicznie z powodu otyłości),  autorka i współautorka ok. 30 publikacji i doniesień zjazdowych, 2 skryptów, 9 rozdziałów w książkach i monografiach, czynny uczestnik wielu konferencji naukowych i szkoleniowych poświęconych żywieniu w różnych jednostkach chorobowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizjologii żywienia człowieka, dietetyki klinicznej, ćwiczeń z dietetyki klinicznej dla studentów dietetyki i fizjoterapii. Współpracuje z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego. Prowadzi szkolenia dla lekarzy z zakresu zachowawczego leczenia otyłości i jej powikłań mi.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - „Czujność onkologiczna w praktyce – ogólnopolski cykl kursów doskonalących w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów oraz leczenia powikłań i bólu u pacjentów onkologicznych.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Postępowanie dietetyczne u osób z nadmierną masą ciała i jej powikłaniami
  • Postępowanie dietetyczne po chirurgicznym leczeniu otyłości (operacjach bariatrycznych)
  • Zaburzenia odżywiania towarzyszące otyłości
  • Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit