SGH WUM MBA w ochronie zdrowia.

24 stycznia 2017 roku w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja prasowa z udziałem rektorów WUM i SGH: prof. Mirosława Wielgosia oraz dr. hab. Marka Rockiego, prof. SGH. Tematem konferencji był rozpoczynający się, pierwszy w polskich uczelniach publicznych program w formule Master of Business Administration SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia. Jest to pierwszy w Polsce program w formule MBA, którego współorganizatorem jest uniwersytet medyczny. Niespotykaną dotąd nigdzie w Polsce wartość studiów stanowi połączenie doświadczenia w obszarze ochrony zdrowia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz praktyki w realizacji studiów typu MBA Szkoły Głównej Handlowej.

W konferencji również udział wzięli: dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Prorektor ds. nauki i zarządzania, prof. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH - Kierownik Programu MBA-SGH, dr Michał Jakubczyk - Z-ca Kierownika Programu SGH-WUM MBA, mgr Artur Białoszewski - Kierownik Programu SGH-WUM MBA.       

Studia, których I edycja rozpocznie się w marcu br. skierowane są do:

  • menedżerów ochrony zdrowia, kadry zarządzającej oraz specjalistów pracujących w ochronie zdrowia,
  • właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w ochronie zdrowia m.in. niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • pracujących w administracji publicznej w obszarze ochrony zdrowia
    i strukturach samorządowych,
  • przedsiębiorstw medycznych,
  • pracowników firm farmaceutycznych.

Program dedykowany jest wyższej kadrze kierowniczej i menedżerom o znacznym doświadczeniu zawodowym. Naukowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Handlowej, liderzy w medycynie i zarządzaniu, przygotują przyszłych menedżerów do zarządzania ochroną zdrowia, m.in. w obszarze rozwoju technologii medycznych i gospodarki oraz ekonomii i zarządzania.

Kadrę programu SGH-WUM MBA tworzą doświadczeni wykładowcy z Polski i ze świata, najlepsi wykładowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Głównej Handlowej oraz eksperci zewnętrzni posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania własnej wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie. 

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków reprezentujących obie renomowane uczelnie, prezesów firm farmaceutycznych i innych ekspertów wyznaczających współczesne w zarządzaniu ochroną zdrowia. Dzielenie się doświadczeniem zawodowym, analiza przypadków biznesowych, gotowe rozwiązania problemów strategicznych, umiejętności i kompetencje menedżerskie – to najcenniejsze wartości, które umożliwią słuchaczom studiów z powodzeniem prosperować w sektorze ochrony zdrowia.

Plan studiów przewiduje ponad 20 przedmiotów, które przygotują studentów do sprawnego zarządzania podmiotami leczniczymi. Wśród nich znajdą się, m.in.: ekonomia menedżerska, zdrowie publiczne, statystyka i analiza decyzji, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość finansowa. marketing i komunikacja w ochronie zdrowia, nowe technologie w ochronie zdrowia, zarządzanie projektami, negocjacje, prawne i organizacyjne aspekty badań klinicznych, zarządzanie kryzysowe.

Studia trwają cztery semestry (550 h godzin zajęć). Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w piątek i sobotę. Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku, udokumentowane przynajmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz rozmowa kwalifikacyjna.   

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.