Mariusz Kuśmierczyk

Profesor

Mariusz Kuśmierczyk

Dziedzina: 
Kardiochirurgia
Transplantologia
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik
Nazwa jednostki: 
Klinika Kardiochirurgii UCK WUM
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Profesor jest specjalistą kardiochirurgii, chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej. Główne kierunki zainteresowań naukowych profesora dotyczą:leczenia chirurgicznego chorych z tętniakami aorty, również piersiowo-brzusznej, małoinwazyjnego leczenia wad zastawkowych serca, wad wrodzonych serca u młodzieży i dorosłych, leczenia chirurgicznego kardiomiopatii przerostowej, mechanicznego wspomagania krążenia oraz transplantacji serca (również w wadach wrodzonych tego narządu).W 2018 roku profesor jako szef zespołu Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie przeprowadził wraz ze specjalistami z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM pierwszą w Polsce operację jednoczasowego przeszczepienia serca i wątroby. Profesor jest Przewodniczącym Krajowej Rady Transplantacyjnej w kadencji 2018-2022. Był Sekretarzem Generalnym Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (2016-2018), a następnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (2018-2021). W 2016 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za rozwój transplantacji serca.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 

- kardiochirurgia

- transplantologia kliniczna