Dariusz Kawecki

Dr hab.

Dariusz Kawecki

Dziedzina: 
Badania kliniczne
Chirurgia ogólna
Mikrobiologia
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Lekarz, mikrobiolog i chirurg. Zajmuje się opieką i konsultacją: pacjentów z powikłaniami septycznymi, pacjentów po przeszczepieniu narządów unaczynionych, pacjentów chirurgicznych, urologicznych, a także przebywających na oddziałach intensywnej terapii i szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ponadto działalność dr. hab. Dariusza Kaweckiego obejmuje doradztwo i konsultacje medyczne w zakresie: analizy zakażeń i skutecznych metod ich zapobiegania, analizy czynników etiologicznych, opracowania analiz i schematów leczenia, doradztwa pacjentom, u których doszło do skolonizowania szczepami wielolekoopornych drobnoustrojów. Zajmuje się planowaniem i prowadzeniem szpitalnych programów leczenia oraz zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Jest zastępcą przewodniczącego Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich, a także nauczycielem akademickim studentów Wydziału Lekarskiego WUM (przedmiot mikrobiologia lekarska).

 

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • zakażenia chirurgiczne
  • mikrobiologia lekarska
  • chirurgia ogólna
  • badania kliniczne
  • zarządzanie personelem medycznym