Andrzej Pokrywka

Dr

Andrzej Pokrywka

Dziedzina: 
Medycyna sportowa
Zdrowie publiczne
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Zakład Biochemii i Farmakogenomiki Wydziału Farmaceutycznego
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Dr n. farm. Andrzej Pokrywka jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1994. Przez 20 lat (1994-2015) związany z Instytutem Sportu w Warszawie (w latach 1996-2009 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Badań Antydopingowych, a w latach 2009-2015 dyrektora Instytutu). W latach 2015-2019 był pracownikiem naukowym Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Obecnie pracuje w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest konsultantem naukowym Polskiej Agencji Antydopingowej oraz ekspertem ds. antydopingu w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej.

Jest także członkiem Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i koordynatorem antydopingowym w Polskim Związku Piłki Nożnej.

Zainteresowania naukowe: problematyka antydopingowa w każdej postaci (epidemiologia dopingu, metody wykrywania środków dopingujących w materiale biologicznym, doping nieświadomy) oraz diagnostyka laboratoryjna wykorzystywana w monitoringu zdrowia i efektów treningowych sportowców.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • Doping farmakologiczny
  • Wspomaganie zdolności wysiłkowych