Monika Budnik

Dr hab.

Monika Budnik

Dziedzina: 
Edukacja medyczna
Kardiologia
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
I Katedra i Klinika Kardiologii
Krótki opis działalnosci naukowej: 

W roku 2017 uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych za cykl prac pt. „Czynniki wpływające na rozpoznanie, przebieg kliniczny i rokowanie odległe u pacjentów z kardiomiopatią  takotsubo”. W roku 2021 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dorobku zatytułowanego „ Zespół takotsubo- odmienności diagnostyczne i rokownicze”. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim echokardiografia z zastosowaniem nowoczesnych technik oraz zespół takotsubo. Prowadzi ogólnopolski rejestr pacjentów z zespołem takotsubo- „Pol-tako”. Jest laureatką licznych nagród Rektora WUM, w tym Nagrody Specjalnej Indywidualnej za wyróżniającą aktywność badawczo-rozwojową młodego naukowca (poniżej 35. roku życia). Swoje prace prezentowała na najważniejszych światowych kongresach kardiologicznych. Dorobek naukowy dr hab. Moniki Budnik wynosi obecnie 290 punktów Impact Factor. 

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • kardiologia
  • zespół Takotsuboe
  • echokardiografia
  • obrazowanie sercowo-naczyniowe