Przemysław Kosiński

Dr hab.

Przemysław Kosiński

Dziedzina: 
Perinatologia
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii WUM
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Dr hab. n. med. Przemysław Kosiński jest Koordynatorem Pododdziału Diagnostyki i Terapii Płodu Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii WUM.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • terapia płodu
  • zabiegi wewnątrzmaciczne
  • ultrasonografia w położnictwie 
  • diagnostyka prenatalna