Kardiochirurgia wad wrodzonych

Z początkiem roku akademickiego 2017/2018, Rada II Wydziału Lekarskiego wprowadziła do obowiązkowego programu nauczania studentów V roku kierunku lekarskiego nowy przedmiot - „Kardiochirurgia wad wrodzonych”. Pierwsze zajęcia prowadził m.in. inicjator i koordynator przedmiotu - prof. Maciej A. Karolczak - Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Dzieci. 

Nowatorskie ćwiczenia praktyczne realizowane na świeżych sercach zwierzęcych (VET-LAB) zorganizowano we współpracy z firmą MAC’s Medical oraz dzięki pomocy prof. Zdzisława Gajewskiego - Kierownika Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Celem przewodnim zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką kardiochirurgii dziecięcej, embriologią serca, symptomatologią i diagnostyką kardiochirurgiczną, zasadami korekcji wad serca, a także wskazaniami do transplantacji serca.