Puls Medycyny: Opieka zdrowotna nad osobami w wieku podeszłym - koordynowana czy zintegrowana - 26.02.2017