Pionierska na Mazowszu operacja w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM

W I Katedrze i Klinice Kardiologii, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, wykonano zabieg implantacji stymulatora poprawiającego kurczliwość mięśnia sercowego (cardiac contractility modulation – CCM). To pierwszy taki zabieg wykonany na Mazowszu.Operatorami byli dr. hab. Marcin Grabowski i dr. Marcin Michalak.

Zabieg wykonano u 50-letniego pacjenta z ciężką pozawałową niewydolnością serca, z implantowanym wcześniej kardiowerterem-defibrylatorem. Pacjent czeka na kwalifikację do przeszczepu serca, jednak pomimo stosowanej optymalnej farmakoterapii i standardowej elektroterapii występują zaostrzenia objawów.

Implantacja stymulatora poprawiającego kurczliwość mięśnia sercowego to zabieg polegający na wprowadzeniu do prawej komory dodatkowych dwóch elektrod, które umiejscawia się w przegrodzie międzykomorowej, tj. w ścianie dzielącej prawą i lewą komorę serca. Praca układu polega na wyczuwaniu własnych pobudzeń serca pacjenta i stymulacji serca wyższą energią elektryczną w fazie refrakcji (rozkurczu). Bateria urządzenia umieszczona jest pod skórą pacjenta, w okolicy podobojczykowej prawej, jest okresowo (średnio raz na tydzień) ładowana indukcyjnie przez samego pacjenta. Urządzenie programowane jest za pomocą tabletu.

Urządzenie CCM Optimizer Smart pierwszy raz w Polsce implantowano w lutym tego roku. Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM jest obecnie czwartym w Polsce (po Łodzi, Wrocławiu i Zabrzu) ośrodkiem, który rozpoczął wykonywanie takich zabiegów.