208. rocznica rozpoczęcia nauczania medycyny w Warszawie

W środę, 15 listopada, z okazji 208. rocznicy rozpoczęcia nauczania medycyny w Warszawie Władze rektorskie, dziekańskie i administracyjne złożyły kwiaty pod kamiennym Obeliskiem upamiętniającym jubileusz naszej Uczelni.

W wydarzeniu uczestniczyli: JM Rektor - prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor prof. Jadwiga Turło, Dziekani: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, prof. Marek Kuch, prof. Piotr Wroczyński, prof. Bolesław Samoliński, Prodziekan prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. Obecne były również Władze administracyjne, a także niektórzy Dyrektorzy Pionów i Kierownicy Biur naszej Uczelni.

Kamienny Obelisk został odsłonięty w 2009 roku w rocznicę 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie. Pod Obeliskiem wmurowano przesłanie z uroczystą deklaracją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o wychowywaniu i nauczaniu młodzieży akademickiej oraz niesieniu pomocy wszystkim chorym i potrzebującym, a także jubileuszową dewizę społeczności Uczelni o służbie „Ludziom i Ojczyźnie”.