Zaproszenie - Konferencja naukowa poświęcona prof. Tadeuszowi Bulskiemu i prof. Małgorzacie Serini-Bulskiej

Dwóm niezwykłym Postaciom polskiej ginekologii i położnictwa – prof. Tadeuszowi Bulskiemu i prof. Małgorzacie Serini-Bulskiej poświęcona będzie konferencja naukowa, organizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji we współpracy z I Katedrą i Kliniką Ginekologii i Położnictwa. Serdecznie zapraszamy w poniedziałek, 4 grudnia o godz. 13.00 do Sali wykładowej I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa na Plac Sokratesa Starynkiewicza 1/3.

Podczas konferencji głos zabiorą kolejni kierownicy I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś (2010-obecnie), prof. Longin Marianowski (1992-2004), prof. Leszek Bablok (2004-2010) oraz prof. Mieczysław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

Prof. Tadeusz Bulski (1903-1966) był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1928. Od 1930 roku  - z przerwą w okresie II Wojny Światowej, w której brał czynny udział – związany był z I Kliniką Ginekologii i Położnictwa, początkowo Uniwersytetu Warszawskiego, a później Akademii Medycznej w Warszawie. W macierzystej Klińce przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej i naukowej: od wolontariatu, poprzez stanowiska: młodszego i starszego asystenta ( kierującego oddziałem), adiunkta, zastępcy kierownika Kliniki, a od 1958 roku Kierownika Kliniki. Dzięki staraniom profesora o rozbudowę i remont budynku Kliniki do starego gmachu dobudowano nową część, w której znalazło się miejsce na stworzenie nowoczesnego jak na owe czasy ośrodka ginekologiczno-położniczego z polikliniką, pracowniami: naukowymi, rentgenowską i ultrasonograficzną, a także jedyny w Polsce oddział andrologii. Profesor miał ogromny wkład w postawienie położnictwa w Klinice na najwyższym światowym poziomie. To z inicjatywy profesora rozwinięto, a następnie wprowadzono do praktyki klinicznej pojęcie porodu kierowanego i znieczulanego. W historii położnictwa profesor zapisał się także jako autor modyfikacji prowadzenia porodu miednicowego, jak również współautor ( wraz z dr Janem Płońskim) pionierskich prac dotyczących kardiotokografii płodowej, zaś w dziedzinie ginekologii: jako prekursor nowych sposobów terapii stanów zapalnych narządów rodnych, leczenia zachowawczego i operacyjnego niepłodności.

Prof. Małgorzata Serini-Bulska ( 1909-1973) była absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1932. Związana była z Kliniką Ginekologii i Położnictwa już od lat 30 XX wieku przez całe życie - z przerwą na pełnienie funkcji ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego w Instytucie Gruźlicy oraz w Szpitalu Bielańskim. Po śmierci męża prof. Tadeusza Bulskiego w 1967 roku została kierownikiem I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa, którą to funkcję pełniła do śmierci w roku 1973. Zainteresowania Pani Profesor dotyczyły położnictwa, a przede wszystkim patologii: porodu, ciąży, połogu oraz porodu kierowanego, jak również tematyki gruźlicy narządu rodnego oraz onkologii. Miała niezwykły zapał do wprowadzania nowych metod operacyjnych: wykonała pierwsze w Polsce cięcie cesarskie w przypadku położenia poprzecznego zaniedbanego pod osłoną penicyliny (1949), jako jedna z pierwszych w kraju wykonała podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych w atonii macicy po porodzie (1966), wprowadziła również na nowo metodę sp. Głowińskiego (wytworzenie sztucznej pochwy).