65-lecie Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM

19 listopada w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego odbyła się uroczystość 65-lecia Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM. W spotkaniu uczestniczył Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś.

Uroczystość otwarcia poprowadzili Magdalena Czerwińska – Prezes Zarządu STN WUM oraz Jacek Dziedziak – Prezes-Elekt Zarządu STN WUM. Rozpoczynając spotkanie przywitano gości, wśród których znaleźli się: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Andrzej Deptała, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich I WL prof. Krzysztof Czajkowski, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WF dr hab. Joanna Kolmas, prof. Jakub Gołąb – Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego, prof. Wiesław W. Jędrzejczak – były Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego, byli Prezesi STN – prof. Jan Tatoń, prof. Andrzej Radzikowski oraz dr hab. Michał Grąt. Przywitano również wszystkich, którzy przez lata byli związani z Towarzystwem – studentów, członków, przewodniczących i opiekunów studenckich kół naukowych.

Następnie do prowadzących dołączył Paweł Sobczuk – Prezes Zarządu STN WUM w latach 2014-2016. Wspólnie przybliżyli historię studenckiego ruchu naukowego na przestrzeni 65 lat, którą wzbogaciły refleksje prof. Jana Tatonia – założyciela i pierwszego Prezesa STN – dotyczące powodów zainicjowania studenckiego ruchu naukowego w ówczesnej Akademii Medycznej. Pan Profesor omówił kontekst, który zadecydował o powstaniu STN, a wśród powodów powołania na naszej Uczelni studenckiego ruchu naukowego wymienił: przeciwstawienie się ówczesnej masowości kształcenia, chęć kontynuowania tradycji dotyczącej działalności kół naukowych, wyniesionej z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz potrzebę poszukiwania indywidualizacji w leczeniu i dydaktyce. Prof. Jan Tatoń zaprezentował pierwszy numer pisma wydawanego przez STN, w którym opublikowano m.in. relację z I Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego w 1954 roku.

Do zgromadzonych zwrócił się także Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Mirosław Wielgoś pogratulował Towarzystwu wspaniałego jubileuszu. Podkreślił, że Studenckie Towarzystwo Naukowe może poszczycić się wieloma osiągnięciami, a dzięki organizowanej z sukcesem konferencji Warsaw International Medical Congress for Young Scientists działalność Towarzystwa znana jest zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podziękował wszystkim, którzy przez lata współtworzyli dorobek STN. Profesor przypomniał, że obecnie Towarzystwo skupia 220 studenckich kół naukowych reprezentujących niemal wszystkie obszary medycyny i dziedzin pokrewnych, co sprawia, że jest najpotężniejszą strukturą naukową studenckiego ruchu naukowego spośród wszystkich uniwersytetów medycznych w Polsce. Na koniec zauważył, że uczestnictwo w studenckim kole naukowym jest najlepszą drugą do rozwoju i osiągania sukcesów naukowych.

Prowadzący przypomnieli także kilka najważniejszych wydarzeń z historii STN-u, jak: organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny w 1959 roku, do której zaproszono przedstawicieli 10 akademii medycznych w Polsce, a także reprezentantów Związku Radzieckiego i Czechosłowacji, I Konferencji Teoretycznej Studenckich Kół Naukowych w 1979 roku, czy ponowne zorganizowanie I Konferencji Studenckich Kół Naukowych w 1990 roku, która od tego momentu odbywa się każdego roku. Nie mogło również zabraknąć informacji o konferencji Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, której 13. edycja odbyła się w tym roku.

Podczas uroczystości uhonorowano trzy najlepsze studenckie koła naukowe w najnowszym Rankingu Studenckich Kół Naukowych WUM 2016/2017: zwycięskie SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii, zdobywcę drugiego miejsca – SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz „HESA” SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii (III miejsce).

Wręczono również Nagrodę „Przyjaciel STN”. Laureatami zostali prof. Jan Tatoń oraz mgr Ewa Kondratowicz.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład „From Maria Skłodowska-Curie to next generation environmental friendy antibiotics” prof. Ady Yonath (Weizmann Institute of Science) – zdobywczyni Nagrody Nobla 2009 w dziedzinie chemii za badania nad strukturą i funkcją rybosomów.

Cezary Ksel

Biuro Prasowe