Spotkanie prasowe Programu Badamygeny.pl

W poniedziałek, 27 listopada z udziałem Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia i Rektora UW prof. Marcina Pałysa, odbyło się spotkanie prasowe dotyczące programu „BadamyGeny.pl”, stworzonego przez naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Krystiana Jażdżewskiego i dr. hab. Annę Wójcicką związanych z Zakładem Medycyny Genomowej naszej Uczelni, Centrum Nowych Technologii UW oraz spółką Warsaw Genomics.

W programie zarejestrowało się dotychczas ponad 20 tysięcy osób, przebadano już ponad 6 tysięcy osób. Program „BadamyGeny.pl” pozwala wykryć podwyższone ryzyko zachorowania na raka. W efekcie, dzięki odpowiednio wczesnej profilaktyce można zapobiec rozwojowi choroby lub rozpocząć jej leczenie w początkowym, często uleczalnym stadium.

– Milion Polaków jest narażonych na chorobę nowotworową o podłożu genetycznym. Naszym marzeniem jest uratować ich wszystkich. Opracowaliśmy badania, które są 20-krotnie tańsze niż za granicą, dlatego że zależy nam, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z możliwości współczesnej genetyki. W przypadku zdiagnozowanego ryzyka zachorowania na raka, udzielimy zaleceń profilaktycznych i zapewnimy dostęp do bezpłatnej konsultacji z lekarzem genetykiem. Oferujemy również wsparcie onkologa i psychologa – mówi prof. Krystian Jażdżewski, inicjator Programu.

– Program „BadamyGeny.pl jest tworzony przez naukowców związanych z Zakładem Medycyny Genomowej naszej Uczelni, Centrum Nowych Technologii UW oraz spółką Warsaw Genomics. Dodatkowo czynnie w jego realizację zaangażowani są studenci naszej Uczelni działający w Kole Naukowym Medycyny Genomowej. Przedsięwzięcie jest kolejnym już przykładem udanej współpracy z zaprzyjaźnionym Uniwersytetem Warszawskim. Pokazuje on jak łączenie potencjałów badawczych tak uznanych ośrodków naukowych jak WUM i UW może służyć rozwojowi medycyny na poziomie światowym. Jako Rektor uczelni medycznej, a także jako ginekolog i Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zdecydowałem, że dofinansuję przeprowadzenie badania dla studentów– mówi prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektor dodał podczas spotkania z dziennikarzami, że „niestety w naszym kraju trzeba przekonywać ludzi do tego, że profilaktyka jest istotna, że badania prenatalne są ważne, a szczepienia są potrzebne. Czasami wydaje się, że walczymy z wiatrakami, ale jeśli trzeba, to będziemy to robić. To nieprawda, że każdy nowotwór to wyrok. Ale żeby rak był w pełni uleczalny, warunkiem jest jego wczesne wykrycie”.

– Centrum Nowych Technologii to jednostka interdyscyplinarna. Jej pracownicy odnoszą również sukcesy w przekładaniu osiągnięć naukowych na praktyczne zastosowania. Dobrym przykładem jest stosowanie nowoczesnych technik analizy genów do wykrywania zagrożeń spowodowanych chorobami nowotworowymi. To też przykład tego, że współpraca Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest obiecująca i może dostarczyć bardzo konkretnych rozwiązań, dostępnych dla przeciętnego człowieka. – mówił prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Rektor prof. Marcin Pałys podczas spotkania prasowego dodał: „Uniwersytet ma duże ambicje badawcze. Chcielibyśmy, aby wyniki naszych badań służyły społeczeństwu, miały jak największe przełożenie na praktyczne zastosowanie. Prowadzenie tych badań dostarcza danych statystycznych, które pozwolą nam lepiej rozumieć, jak ryzyko zachorowań jest powiązane z występowaniem mutacji genowych oraz wypracować coraz lepsze rekomendacje medyczne dla rozwoju opieki zdrowotnej w przyszłości.”

Zapadalność na nowotwory rośnie na całym świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, liczba nowych zachorowań w ciągu najbliższych dwóch dekad wzrośnie o około 70 proc. Najnowsze dane wskazują, że rak jest jedną z dwóch głównych – obok chorób układu krążenia – przyczyn śmierci w naszym kraju. Umiera na niego już co czwarty Polak. Lekarze są zgodni – nowotwór można wyleczyć, jeżeli dowiemy się o nim odpowiednio wcześnie.

Badanie w programie Badamygeny.pl obejmuje 14 genów, które odpowiadają za powstawanie raka piersi i prostaty, oraz 56 genów, odpowiedzialnych za pozostałe nowotwory dziedziczne. Każdy z badanych genów może być uszkodzony w kilku tysiącach miejsc. Dzięki metodzie można ocenić, czy w którymkolwiek z nich istnieje wada, która zwiększa ryzyko zachorowania na raka. W sumie badanych jest ponad 100 tys. potencjalnych uszkodzeń. Dodatkowo, każda wykryta zmiana chorobotwórcza jest potwierdzana inną metodą badania. Daje to niemal całkowitą pewność, że znaleziony u pacjenta wariant genetyczny jest prawdziwy.