LXXXIII Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego

„Jestem przekonany, że nigdy nie będziecie żałować lat spędzonych w murach naszej Uczelni, nawet pomimo to, że były to lata wypełnione ciężką pracą i szeregiem wyrzeczeń” – mówił w Filharmonii Narodowej Dziekan prof. Paweł Włodarski do 318 tegorocznych absolwentów I Wydziału Lekarskiego WUM.

W Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie 13 grudnia odbyła się LXXXIII Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego, zasiedli m.in.: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy – prof. Barbara Górnicka, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wojciech Braksator, Dziekani pozostałych wydziałów naszej Uczelni – prof. Marek Kuch (II WL), prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska (WLD), prof. Piotr Wroczyński (WF), prof. Piotr Małkowski (WNoZ), Prodziekani I WL – prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. Lidia Rudnicka, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Rafał Krenke, dr hab. Przemysław Kunert, Prodziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego prof. Maciej Słodkowski oraz członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego. Przywitani zostali także: prof. Marek Krawczyk – Rektor WUM dwóch poprzednich kadencji, prof. Mieczysław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, mgr Ewa Piotrowska – dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej, dr Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej im. prof. Jana Nielubowicza.
Prowadzący uroczystość Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski powiedział, że moment otrzymania dyplomu lekarza wieńczy intensywny okres kształtowania intelektualnego, społecznego i zawodowego absolwentów. Zauważył jednak, że „wiedza zdobyta przez minione sześć lat to zaledwie początek długiej i niezwykle trudnej drogi”. Podkreślił, że zakończenie studiów nie oznacza końca lekarskiej edukacji, a sukces zawodowy nie będzie możliwy bez ustawicznego kształcenia się. „Dalsze nieprzerwane zgłębianie piśmiennictwa powinno stać się Waszym sine qua non – tak w życiu, jak i pracy zawodowej. Jestem pełen dobrej myśli, że udało nam się poza solidną podstawą – biegłością w sztukach medycznych nabytą podczas sześciu lat wytężonej pracy – zaszczepić Wam potrzebę dociekania prawdy oraz krytycznej refleksji w posługiwaniu się zdobytymi informacjami. To co różni sztukę medyczną od rzemiosła, jak powiedział na tegorocznym wykładzie inauguracyjnym profesor Bogdan Ciszek, to umiejętność wyjścia poza schemat, jednak przy zachowaniu wszystkich działań rutynowych. Jedynie w taki sposób, można zbliżyć się do szczytów kompetencji, będących gwarantem sukcesu w naszej profesji, jaką jest niesienie pomocy ludziom chorym i cierpiącym – mówił prof. Paweł Włodarski.
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś zauważył, że rozpoczęcie pracy zawodowej otwiera nowy etap w życiu każdego absolwenta kierunku lekarskiego, który wypełniony będzie odpowiedzialnością za swoje czyny oraz za dobro powierzonego im pacjenta. „Dyplom lekarza to nie tylko ważna cezura w Waszym życiu, ale i przepustka do fascynującej i unikatowej kariery zawodowej. Należy sobie zdać sprawę, że zawód lekarza jest zawodem trudnym i wielce odpowiedzialnym. Wymagającym wiele wysiłku, wyrzeczeń oraz pracy nad sobą i to pracy przez całe życie zawodowe. Mam nadzieję, że w czasie studiów zdołano w Was rozniecić i rozwinąć wrażliwość na ból i cierpienie” – mówił Rektor. Zwrócił także uwagę, że sukces i rozwój każdego z nas opiera się na własnej determinacji, wsparciu najbliższych, ale także na korzystaniu z wiedzy i doświadczenia swoich nauczycieli. „Wiadomo nie od dziś, że prawdziwie doskonały lekarz to artysta–rzemieślnik wyposażony w głęboką wrażliwość, empatię i altruizm. Mam nadzieję, że spotkaliście Państwo na naszej Uczelni nie tylko mistrzów zawodu lekarskiego, ale także obdarzonych charyzmą i osobowością nauczycieli życia, którzy mogą stanowić wzór do naśladowania” – powiedział prof. Mirosław Wielgoś.       
Przyrzeczenia lekarskie od 318 absolwentów I Wydziału Lekarskiego rocznika 2017 odebrała Prodziekan prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. Medal „Złoty Laur Absolwenta” otrzymały Anna Wancerz i Martyna Zaleska, których średnia ze wszystkich lat studiów wyniosła 4,85. Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali ponadto: Sylwia Gajda, Wojciech Bryła, Agnieszka Jasińska, Łukasz Gościcki, Katarzyna Łuczak, Angelika Stapińska-Syniec, Bartosz Karolak, Joanna Janowska, Robert Hadzik, Agnieszka Jaśkowiak.     
Wręczono również nagrody Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM. „Złotą Odznakę STN” otrzymali: Jan Stypułkowski, Sylwia Gajda, Filip Garbicz, Michał Budzik, Łukasz Pulik, Martyna Zaleska, Mikołaj Radziszewski, Aleksandra Brutkiewicz.      
Nagrodami za szczególny wkład i zaangażowanie w działalność Samorządu Studentów I WL oraz udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych uhonorowano: Aleksandrę Saletrę, Mateusza Bajkowskiego, Andrzeja Płońskiego, Agnieszkę Rutę, Kaję Śmigielską, Piotra Wasilewskiego, Marię Wolniewicz.
Specjalne puchary za osiągnięcia sportowe i postawę fair play otrzymali: Michał Zielecki, Martyna Radomska i Kacper Maciejewski.    
Michałowi Markiewiczowi, Aleksandrze Pankiewicz oraz Agacie Jaworskiej wręczono nagrody za sumienną i owocną działalność na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. Natomiast podziękowania za działalność na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny otrzymali: Aleksandra Saletra, Jan Świdwiński, Mateusz Bajkowski, Jan Niwiński, Piotr Wasilewski, Martyna Kajurek oraz Stanisław Zgliczyński.  
Po otrzymaniu nagród i wyróżnień do zebranych zwrócił się dr Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. W imieniu absolwentów głos zabrały Martyna Zaleska oraz starosta roku Aleksandra Saletra.
Następnie Dziekan prof. Paweł Włodarski odczytał fragment listu Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła przygotowanego specjalnie na uroczystość wręczenia dyplomów. Kończąc oficjalną część dyplomatorium, pogratulował absolwentom i ich rodzinom osiągniętego sukcesu oraz złożył życzenia świąteczne.
Część artystyczną stanowił koncert w wykonaniu Orkiestry WUM. Na fortepianie grał Marcin Morawski – tegoroczny absolwent I WL.