Józef Polikarp Brudziński – Salus aegroti suprema lex est

18 grudnia odbyła się sesja i otwarcie wystawy „Józef Polikarp Brudziński – Salus aegroti suprema lex esto”. W wydarzeniu organizowanym przez Muzeum Historii Medycyny oraz Studium Historii Medycyny uczestniczyli Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i Rektor UW prof. Marcin Pałys.

Dokładnie w stulecie śmierci Józefa Polikarpa Brudzińskiego – pierwszego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego po odrodzeniu uczelni w 1915 roku, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się sesja historyczna oraz otwarto wystawę „Józef Polikarp Brudziński – Salus aegroti suprema lex esto”. Na wydarzenia zaprosili prof. Edward Towpik – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny oraz dr Ewa Skrzypek – Kierownik Studium Historii Medycyny. W Sali Muzeum Historii Medycyny zasiedli m.in.: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Rektor UW prof. Marcin Pałys, Prorektorzy naszej Uczelni – prof. Barbara Górnicka, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wojciech Braksator oraz Dziekani – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska (WLD) i prof. Piotr Wroczyński (WF). Przybyli również prof. Marek Krawczyk – były Rektor naszej Uczelni oraz członkowie rodziny Józefa Polikarpa Brudzińskiego.

 Wystąpienie Rektora prof. Mirosława Wielgosia poświęcone było nakreśleniu zasług i dokonań Józefa Polikarpa Brudzińskiego w obszarze polityki, szkolnictwa wyższego, nauk medycznych i dydaktyki. „To niezwykły zaszczyt mieć za swojego poprzednika tak wybitną postać, działającą na wielu płaszczyznach: medycznej, naukowej, społecznej i politycznej. To również niezwykle silna motywacja oraz wyzwanie, aby po stu latach od przywrócenia niezależnego, polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz powołania pierwszego w historii Rektora tejże Uczelni, pełnić swoje obowiązki z jak największą starannością i dbałością o dobro całego środowiska akademickiego. Józef Polikarp Brudziński otworzył rozdział wspaniałych i wielkich osobistości, które kolejno, do roku 1950 pełniły funkcję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,  a później Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Józef Brudziński był nie tylko pierwszym Rektorem odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego, ale również Rektorem Medykiem. W dalszej historii UW, w latach 1915-1949, pięciu z 17 Rektorów było medykami: prof. Jan Mazurkiewicz – psychiatra, prof. Franciszek Krzyształowicz – dermatolog, prof. Mieczysław Michałowicz – pediatra, prof. Jerzy Modrakowski – farmakolog i prof. Franciszek Czubalski – fizjolog” – mówił prof. Mirosław Wielgoś. 

 Na program sesji historycznej złożyły się trzy wystąpienia. Mgr Krzysztof Mordyński z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w wykładzie „Warszawa obywatelska. Stolica w latach I wojny światowej” przybliżył sytuację społeczną i polityczną Warszawy w okresie od 1914 do 1918 roku. Mgr Grażyna Jermakowicz (Muzeum Historii Medycyny WUM) w prezentacji „Józef Polikarp Brudziński – szkic do portretu” przypomniała najważniejsze fakty z biografii pierwszego rektora UW po odzyskaniu niepodległości, a dr Ewa Skrzypek (Studium Historii Medycyny) w wystąpieniu „Józef Polikarp Brudziński – lekarz i naukowiec” omówiła działalność naukowo-badawczą Rektora Brudzińskiego. Ciekawym akcentem była krótka inscenizacja aktorska, w której wzięli udział: Janusz Leśniewski (jako Józef Polikarp Brudziński) oraz Mateusz Małkowski (grający Stasia). Sesję historyczną zakończyła promocja książki Tadeusza Pawła Rutkowskiego „Józef Polikarp Brudziński (1874-1917). Budował w dniach zamętu i zwątpienia…”. Obecny na uroczystości autor książki, jej pierwsze egzemplarze wręczył Rektorom prof. Mirosławowi Wielgosiowi i prof. Marcinowi Pałysowi.

Następnie w sali obok odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Rektorowi Brudzińskiemu.