Wigilia 2017

21 grudnia br. na zaproszenie JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia kilkuset zaproszonych gości i pracowników spotkało się na tradycyjnej uczelnianej WigiliiSpotkanie opłatkowe stało się po raz kolejny okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia.     

Uroczystość, której współgospodarzami byli Prorektorzy oraz Dziekani i Prodziekani, swą obecnością zaszczycili Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jarosław Pinkas oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna GłowalaObecni byli poprzedni Rektorzy naszej Uczelni: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski, prof. Leszek Pączek oraz członkowie władz wydziałowych, emerytowani profesorowie kierownicy i pracownicy katedr, klinik i zakładów, przedstawiciele towarzystw lekarskich studenci, doktoranci, dyrektorzy uniwersyteckich szpitali oraz emerytowani pracownicy i osoby związane z administracją Uczelni.  
Gościliśmy również przedstawicieli duchowieństwa: księdza Pawła Gwiazdę - Proboszcza parafii Opatrzności Bożej, przy ul Dickensa i księdza Jacka Wardęckiego - kapelana Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego na ul. Banacha. 

 W świąteczną atmosferę wprowadził uczestników wigilijnego spotkania piękny koncert kolęd w wykonaniu uczelnianego chóru, kierowanego przez Daniela Synowca. W tym roku mieliśmy przyjemność wysłuchać kolęd: „Gdy śliczna Panna”, „Bóg się rodzi”, „Lulajże Jezuniu”, „W żłobie leży”, „Ach ubogi żłobie”, „Zaśpiewam Jezuskowi”, „Cicha noc”, „Wśród nocnej ciszy”.
            

 W swoim świątecznym wystąpieniu Rektor przywołując słowa utworu "Naiwne pytania" refleksyjnie mówił: „Są w życiu takie chwile, które w sposób szczególny pobudzają do refleksji, do zastanowienia się nad naszym życiem, nad naszym postępowaniem, nad sensem tego, co robimy. Takie chwile są właśnie przed nami - czas Świąt, w którym świat w zasadzie staje w miejscu i przestają liczyć się nieistotne drobiazgi, milkną waśnie i niesnaski. Może zatem warto właśnie teraz zastanowić się nad tym, co w moim, Twoim życiu znaczy ta pojedyncza chwila – na pewno niepowtarzalna, a być może właśnie ta najpiękniejsza”.          
 
Ksiądz Paweł Gwiazda odczytał słowa Ewangelii Świętego Łukasza: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. Podkreślił, że „Boże Narodzenie to nie tylko wspomnienie wydarzeń sprzed 2 tysięcy lat (…) ale najważniejsza jest istota tych Świąt, a więc Ten, który rodzi się ponownie, by odmieniać nasze życie”. 
 
Tradycyjną częścią spotkania było podzielenie się poświęconym i pobłogosławionym opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. JM Rektor symbolicznie przełamał się opłatkiem z ks. Pawłem Gwiazdą, po czym, już poza aulą, uczestnicy wigilijnego spotkania przy dźwiękach kolęd, w świątecznej atmosferze składali sobie życzenia i smakowali wigilijne potrawy. Stanowiło to okazję, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Dla emerytowanych członków naszej społeczności przygotowane były stoły, przy których mogli spożyć wigilijne potrawy. Każdy otrzymał również podarunek świąteczny od Rektora. Spotkaniu towarzyszyła jak zawsze życzliwa i rodzinna atmosfera.

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe WUM